HR-afdelingen focussen dit jaar op toegevoegde waarde

Human Resource (HR) afdelingen focussen in 2010 sterk op het verhogen van hun bijdrage aan de organisatiestrategie. Zij doen dat door middel van de professionalisering van de HR-functie. Daar waar in 2009 kostenreductie nog een van de belangrijkste HR doelstellingen was, is in 2010 bij sommige HR-afdelingen zelfs weer ruimte voor investeringen zoals in internettoepassingen (eHRM).

Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot onder 48 HR-afdelingen. In het onderzoek is specifiek gekeken naar de inrichting van HR, HR-doelstellingen, knelpunten, het gebruik van prestatie-indicatoren, communicatiekanalen en ICT-toepassingen binnen HR. In 2009 stond het reduceren van kosten bij 43 procent van de HR-afdelingen centraal tegen 23 procent in 2010. Ruim twintig procent van de HR-afdelingen geeft aan in 2010 te investeren in eHRM, terwijl dit in 2009 nog maar tien procent was. “eHRM biedt de mogelijkheid om HR-processen efficiënter in te richten en het gebruikersgemak te verhogen. Daarbij gaat het mede om een goede afweging tussen de investeringskosten en de beoogde voordelen van eHRM functionaliteiten,” aldus Berenschot-consultant Christiaan Gort.

Bijdrage aan organisatiestrategie
De grootste procentuele toename is waar te nemen bij de doelstelling ‘verhogen van de bijdrage van HR aan de organisatiestrategie’ met een groei van ongeveer vijftien procent naar meer dan 40 procent van de HR-afdelingen in 2010. Het leveren van een bijdrage aan de organisatiestrategie scoort al jaren hoog en lijkt nu weer volop in de schijnwerpers te staan. Managing consultant Hans de Reus van Berenschot: “De aandacht lijkt te verschuiven van het realiseren van efficiëntie voordelen naar het herstructureren van de HR- functie. Blijkbaar gaat HR verder op de eerder ingeslagen weg naar het leveren van meer toegevoegde waarde aan de business.”

Goed en kundig personeel
Wat bij de HR-knelpunten opvalt, is dat minder dan tien procent van de ondervraagde HR-afdelingen aangeeft de kwaliteit van HR-medewerkers als een probleem te ervaren. Jaren geleden was dit probleem veel groter. Blijkbaar hebben acties om kennis en kunde te versterken effect gehad. De aandacht verschuift naar het inzetten van HR-professionals om de toegevoegde waarde voor de organisatie te verbeteren. Christiaan Gort: “Veel HR-afdelingen geven aan te worstelen met een gebrek aan stuurinformatie en een onduidelijk besturingsmodel. Dat leidt tot onvoldoende focus en onduidelijkheid over taakstelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Met als gevolg dat prioriteiten niet helder gesteld worden, belangrijke zaken blijven liggen en HR- professionals langs elkaar heen werken.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie