HR & Social media: maak het concreet

Zien is geloven. Dat geldt ook voor het gebruik van sociale media in organisaties. De toegevoegde waarde wordt direct duidelijk als het delen van verhalen, kennis en ervaringen wordt ingezet voor een concreet doel: kandidaten, leads, tevreden medewerkers en tevreden klanten. De nieuwe uitgave ‘HR & Social media’ wil professionals inspireren om sociale media gericht in te zetten in de gehele organisatie. ‘Sociale media zijn  van ons allemaal.’

Social media are here to stay. De ontwikkelingen op het gebied van sociale media zijn onomkeerbaar. We laten het industriële tijdperk achter ons en leven nu in het digitale tijdperk. De organisatie van de toekomst is platter, wendbaarder en transparanter. Dit betekent dat het HR-beleid en de bijbehorende instrumenten, maar ook de eigen rolopvatting van HR (en vaak ook Communicatie), mee moeten veranderen. Hoe kan HR sociale media het beste gaan inzetten?

Inzetbaar bij ieder HR-thema

Naast het zoeken, vinden en verbinden van interne en potentiële medewerkers zou HR sociale media kunnen inzetten voor ieder denkbaar HR-thema. Denk bijvoorbeeld aan alumni-relaties, medewerker engagement, internal branding, kennisdeling, persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en positionering. Het inzetten van sociale media is daarbij geen doel op zich, maar een krachtig platform om HR-vraagstukken te ondersteunen. Het is lucratief te verkennen hoe wiki’s, blogs, microblogs, communities, review & rating tools, kennisplatforms en dergelijke HR verder kunnen helpen in het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

Geen blauwdruk, wel een heldere koers 

In de nieuwe uitgave HR & Social Media nemen we je mee in ons verhaal: onze kijk op sociale media, onze eigen ervaringsverhalen en die van anderen. We gaan in op wat wel te doen en wat niet te doen, stappenplannen en theoretische achtergronden, kansen en mogelijkheden, valkuilen en aandachtspunten.
Bovendien willen we je graag het volgende meegeven: er bestaat geen blauwdruk voor sociale media en er bestaat al helemaal geen one size fits all. Het is een kwestie van al doende leren, aanpassen en ontwikkelen en je niet vastklampen aan een vastomlijnd strategisch social mediaplan of -beleidsstuk. De starheid hiervan past niet bij het organische en agile karakter van deze netwerken. Het past ook niet bij de snelle omgevingsveranderingen en innovaties van het digitale tijdperk. Wat wel werkt is een richting bepalen, een koers uitzetten, een (bewegende) stip op de horizon zetten, een kader scheppen, houvast bieden en duidelijkheid creëren in rollen en eigenaarschap.

Als het gaat om de inzet van sociale media is er nauwelijks onderscheid mogelijk tussen strategisch, tactisch of operationeel niveau. Denk dus niet: nu ga ik een mooi beleidsplan schrijven en dan laat ik iemand anders – de recruiter, de HR-adviseur of de stagiaire – het plan uitvoeren. Succesvolle inzet van sociale media betekent dat iedereen meedoet, betrokken en committed is én de handen uit de mouwen steekt: sociale media zijn van ons allemaal. Hoe je iedereen in je organisatie mee kunt krijgen, ook daar gaan we in dit boek nader op in.

Onze visie
Wat ons betreft zijn sociale media niet alleen een nieuwe communicatietool die toegevoegd zou moeten worden aan de middelenmix van HR-communicatie, maar geven ze het begin aan van een grote verandering. Het is daarom noodzakelijk om sociale media expliciet op de agenda te zetten en de professionals van HR aan te sporen actie te ondernemen. Tegelijkertijd hopen wij dat sociale media over een niet al te lange tijd van de agenda zullen zijn verdwenen en een geïntegreerd onderdeel van werkwijze en beleid zijn geworden. We hopen dat dit boek hiervoor een inspiratie mag zijn.

HR & Social Media, HR in de rol van gebruiker, business partner en change agent’, van Diana Russo en Inge Beckers. Het #HRsocialBook verschijnt bij Vakmedianet/PW de Gids. Bestel via  Eventbrite een kaartje voor de boeklancering op 15 oktober bij Seats2Meet in Utrecht.

2 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie