Berichten

Aandachtspunten in uitvoering Wet toekomst pensioenen voor 2024

Het jaar loopt alweer ten einde. Voor onze pensioenen was het een belangrijk jaar: na jarenlange discussie is in juli 2023 eindelijk de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. Voor bestaande pensioenregelingen geldt een overgangsperiode, maar iedere pensioenregeling in Nederland moet uiterlijk 1 januari 2028 zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. Dat betekent dat u 4 jaar de tijd heeft om uw pensioenregeling te optimaliseren. Lees meer

Wet toekomst pensioenen (Wtp) is aangenomen door de Eerste Kamer

Op 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Dat betekent dat er een eind komt aan de jarenlange discussie over de herziening van ons pensioenstelsel. De Wtp treedt in werking per 1 juli 2023. Er is een overgangstermijn tot 1 januari 2028 om de pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Wat betekent deze nieuwe wet voor jou? Lees meer

Groen licht voor de Wet toekomst pensioenen nadert

Met de invoering van de Wet toekomst pensioenen gaat het pensioenstelsel in Nederland een enorme onderhoudsbeurt krijgen. De grootste wijziging sinds decennia. De behandeling van de nieuwe Wet toekomst pensioenen gaat gestaag door. Op 15/16 mei is de openbare behandeling door de Eerste Kamer gepland. Vooralsnog lijkt er een meerderheid te zijn bij een stemming over het wetsvoorstel. Het lijkt erop dat groen licht voor de Wet toekomst pensioenen op komst is. Lees meer