Aandachtspunten in uitvoering Wet toekomst pensioenen voor 2024

Het jaar loopt alweer ten einde. Voor onze pensioenen was het een belangrijk jaar: na jarenlange discussie is in juli 2023 eindelijk de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. Voor bestaande pensioenregelingen geldt een overgangsperiode, maar iedere pensioenregeling in Nederland moet uiterlijk 1 januari 2028 zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. Dat betekent dat u 4 jaar de tijd heeft om uw pensioenregeling te optimaliseren.

Er zijn 2 belangrijke punten die uw aandacht vragen.

1. Voorlopige kengetallen pensioen in 2024

Recentelijk heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2024 de rekenregels bekendgemaakt voor alle loonsoorten, ook voor de pensioenregeling.

De cijfers zijn onder voorbehoud omdat ze nog definitief moeten worden vastgelegd in wet- en regelgeving.

Maximum pensioengevend salaris

Het maximale salaris voor pensioenopbouw is vanuit fiscale wetgeving afgetopt. Voor 2024 staat het op € 137.800 (in 2023: € 128.810). Pas de nieuwe bedragen in de salarisadministratie aan, zodat de juiste bijdrage aan de pensioenregeling ingehouden wordt op het salaris van januari 2024 van de werknemers.

2. Verlaging toetredingsleeftijd naar 18 jaar

Per 1 januari 2024 treedt direct de verlaging van de toetredingsleeftijd in werking. In de Wtp wordt de leeftijd in de pensioenregeling verlaagd naar 18 jaar. Veel pensioenuitvoerders hadden dit al aangepast. Staat in de regeling nog steeds 21 jaar, dan moet deze wel worden gewijzigd naar 18 jaar.

Leeftijdsafhankelijke premiestaffel
Als een premieregeling een leeftijdsafhankelijke premiestaffel heeft, voeg dan een extra leeftijdscohort voor 18 tot 20 jaar toe tegen een lager premiepercentage. Want ook voor deze groep mag de werknemersbijdrage aan de pensioenregeling niet boven de beschikbare premie-inleg uitkomen. Controleer daarom hoe de beschikbare premie zich verhoudt tegenover de werknemersbijdrage van deze groep.

Wat kan Vallura voor jouw organisatie betekenen?

Wil je meer informatie over de Wtp en hoe je dat voor jouw werknemers moet inrichten?  Kijk op onze website https://www.vallura.nl/ik-ben/werkgever-manager
Voor vragen en opmerkingen kun je ons bereiken op info@vallura.nl of op +31 (0)85 0705190.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie