De arbeidsmarkt flexibiliseert. Kansen voor jou!

Iedere arbeidsmarktdeskundige is het er over eens; er zijn duidelijke verschuivingen zichtbaar op de arbeidsmarkt. Werkgevers schakelen steeds vaker tijdelijk personeel in vanwege hun specifieke vaardigheden, benodigde kennis voor een bepaald project of ten behoeve van een concrete doelstelling. Hiernaast hanteren werkgevers een tijdelijk contract steeds vaker – zeker in economisch magere tijden – als instrument om de risico’s van een groot personeelsbestand te beperken. Naar mijn mening zal deze groei in tijdelijke contracten niet stagneren, ook niet als de arbeidsmarkt de komende jaren almaar krapper wordt.

Ken jij je toegevoegde waarde?

In een flexibeler wordende arbeidsmarkt is het niet langer alleen interessant om te weten waar je goed in bent, maar het is ook absoluut noodzakelijk dat je weet wat je toegevoegde waarde is voor je werkgever, klanten, projecten en collega’s.Ongetwijfeld ken jij voorbeelden in je omgeving van mensen die met heel veel passie en enthousiasme een baan vervullen, en precies doen wat bij hen past. Je ervaart de positieve invloed die deze mensen hebben op hun omgeving. Ze blinken uit in wat ze doen en hun toegevoegde waarde is groot.

Je bent je er vaak niet bewust van, maar je toegevoegde waarde wordt continue gemeten door je werkgever: op het moment dat je solliciteert, tijdens je functioneringsgesprek en bijvoorbeeld op het moment dat er een reorganisatie voor de deur staat. Ook al ben je 15 jaar in vaste dienst, als je geen toegevoegde waarde meer biedt, loop je de kans dat  je wordt ontslagen.

Word wakker!

Val dus niet in slaap zodra je een vast dienstverband hebt. Veel werknemers zien een vast contract als een veilig einddoel, maar vaak is dit schijnzekerheid. Dat was het al, maar wordt het in de toekomst helemaal. In het Lenteakkoord pleit de gelegenheidscoalitie voor flexibilisering van het ontslagrecht. Als dit plan doorgaat, dan kan een werkgever zonder toestemming van het UWV afscheid van je nemen. De werkgever moet dan wel fors meebetalen aan je ontslag. Deze ontwikkeling lijkt de start van een nieuwe trend: een werkgever zal in de toekomst zo min mogelijk vaste medewerkers in dienst nemen. Het kost hen immers veel geld om van het personeel af te komen. Met andere woorden: de flexibilisering van de arbeidsmarkt zal nog verder toenemen.

De flexibele arbeidsmarkt biedt juist kansen!

Het is niet alleen kommer en kwel, want de flexibilisering van de arbeidsmarkt biedt dus juist kansen voor je persoonlijke ontwikkeling. Uit diverse arbeidsmarktonderzoeken blijkt dat persoonlijke ontwikkeling de belangrijkste werkwaarde is van een werknemer. Als je meer gaat nadenken over je toegevoegde waarde voor je werkgever, projecten, klanten en collega’s, word je veel bewuster van je persoonlijke kwaliteiten. Je ontdekt niet alleen je positieve kant, maar ontdekt ook verbeterpunten. Kortom: je bent automatisch bezig met je persoonlijke ontwikkeling.

Met een goed beeld van je ontwikkelpunten en je toegevoegde waarde, kun je je veel beter profileren op de nieuwe arbeidsmarkt. Flexibilisering is dus geen bedreiging maar juist een kans!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie