Wat is employee experience en hoe verbeter je die van jullie?

Op de huidige arbeidsmarkt verwachten medewerkers transparantie, groeimogelijkheden en een werkervaring die leuk en uitdagend is. Zeker millennials zetten hun wensen stevig neer en vragen een flinke verdieping van hoe we kijken naar en bouwen aan employee experience. Maar wat is employee experience, waarom doet het ertoe en hoe kan een organisatie het verbeteren?

Het helpt werkgevers om talent aan te trekken, productief te zijn en werkplezier te bieden. Laura Schwecherl van ZeroCater schreef er een Engelstalige blog over – met infographics boordevol inzichten – dat hieronder vertaald is speciaal voor onze Nederlandse community.

Wat is employee experience?

De definitie van Employee Experience is: wat medewerkers tegenkomen, waarnemen of voelen gedurende hun employee journey, hun reis als medewerker in een organisatie. Met andere woorden, het gaat om alle interactie tussen een organisatie en de medewerkers. Als je het goed doet, zijn medewerkers tevreden in alle stadia van hun contact met de organisatie: als sollicitant, medewerker en oud-medewerker.

Waarom doet employee experience ertoe?

Een lage betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers heeft negatieve gevolgen voor een organisatie. De onderzoekscijfers laten zien dat zo’n organisatie veel verliest door een lage motivatie, hoog verloop, onproductieve bedrijfscultuur en matige reputatie. Een medewerker die een negatieve online recensie op een site als Glassdoor schrijft, kan een blijvend effect hebben op de reputatie van een werkgever. Tevreden en goed verzorgde medewerkers daarentegen presteren beter, blijven langer, zijn ambassadeurs van de organisatie en brengen een positieve sfeer. Alles bij elkaar zorgt dat voor een beter geoliede organisatie.

De eerste indruk

Employee experience begint ruim voor de eerste dag in de nieuwe baan, bij het allereerste contactmoment. Realiseer je dat de details het verschil maken: van een vriendelijke en snelle emailwisseling als het eerste contact gelegd is tot iets kleins maar vernieuwends als een bedankje na het sollicitatiegesprek.

Bied groeiruimte

Het is belangrijk om heldere verwachtingen en doelen te stellen voor medewerkers. Tegelijkertijd is er altijd ruimte voor mensen om te groeien in hun rol. Creëer samen de gelegenheid om dat te doen. Opleiding is een mogelijkheid, maar ook een mentor en een helder loopbaanplan zijn van waarde voor medewerkers.

Beloon, waardeer, beoordeel

Herken en beloon grote prestaties van medewerkers. Maar focus niet alleen op de ‘big wins’. Het uiten van waardering voor kleine dingen heeft een grote positieve impact. Een kaartje, lunch buiten de deur of een cadeaubon zijn prima opties.

In de beoordelingssystematiek is het essentieel dat medewerkers regelmatige, consequente, constructieve feedback krijgen die ze inzicht geeft in hun sterke en zwakke punten, zodat ze niet eens per jaar verrast worden in een beladen beoordelingsgesprek. Bovendien is een goed gesprek tussen medewerker en manager een waardevolle manier om echt goed inzicht te krijgen in wat er bij de medewerker speelt.

There’s an app for that

Er zijn vele apps en systemen beschikbaar om samenwerking gemakkelijker te maken, zeker voor teams die niet op dezelfde locatie werken. Daarbij geeft een goed systeem tijdwinst en voorkomt energielekken door kleine of grote irritaties. Iedereen wil graag het gevoel hebben productief en gefocust te zijn op het werk dat het echt toe doet, in plaats van op randzaken die tijd slurpen.

Gezondheid is een belangrijke component van welzijn en werkgeluk en ook daarvoor zijn fitness en wellness apps te vinden. Besteed je hier als werkgever aandacht aan, dan zien de medewerkers daaraan dat de organisatie menselijk met ze omgaat.

Stel een divers team samen

Elke medewerker mag zich welkom voelen in de organisatie. Diversiteit in het team omvat van alles, maar met name leeftijd, sekse, culturele achtergrond, seksuele oriëntatie, werkervaring en sociaal-economische klasse. Is er van alles wat in je organisatie, dan vermijd je dat iemand zich een eenling voelt. Belangrijk is dat diversiteit en inclusie de betrokkenheid, retentie en creativiteit vergroten. Een combinatie van medewerkers die verschillende levenservaringen en perspectieven hebben, is van grote waarde.

Medewerkers zijn deel van het gesprek

Het verbeteren van de employee experience is bij uitstek geen top-down exercitie. Het is een doorlopend proces met telkens nieuwe stappen waar medewerkers altijd gesprekspartner en deelgenoot van zijn. Ze leveren feedback en ideeën waar je mee verder kunt. Door dit samen aan te pakken vergroot je ook de betrokkenheid, de verbinding en het vertrouwen in de organisatie.

Employee experience: veelomvattend en doorlopend

Employee experience is meer, veel meer dan beloningsbeleid, vakantiedagen of een schouderklopje op z’n tijd. Het in kaart brengen, monitoren en evalueren ervan loont de moeite omdat de gebieden en bronnen voor verbetering eerder breed dan beperkt zijn. Het serieus op de takenlijst zetten en houden van dit onderwerp brengt je een prettigere, gezondere en productievere werkomgeving.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie