ProRail: vitaal met fitness, meditatie en karate

Om de toenemende vergrijzing, ontgroening en zorgkosten het hoofd te bieden, is goed doortimmerd hrm-beleid voor duurzame inzetbaarheid niet meer weg te denken uit de mindset van menige werkgever. ProRail stimuleert al jaren actief duurzame inzetbaarheid van werknemers. Derk de Kok, beleidsadviseur gezondheid bij ProRail: ‘Eigen verantwoordelijkheid is de hoeksteen van ons beleid.’

Aanpassen

Het HRM-beleid bij ProRail – infrabeheerder met 15 vestigingen en 4.000 werknemers – is inmiddels doortrokken van de gedachte dat werknemers fit en vitaal hun werk uitvoeren en er alles aan doen om dit zo te houden. Derk de Kok geeft invulling aan de filosofie van het langer doorwerken. ‘Een organisatie moet wendbaar zijn om mee te kunnen komen met maatschappelijke ontwikkelingen. Dat vergt enerzijds aanpassingsvermogen van de organisatie en anderzijds soepelheid en flexibiliteit van onze werknemers.’

Effect

Onderdeel van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid is het projectbureau ProRail Vitaal. De website www.prorailvitaal.nl is het gezondheidspodium voor werknemers en managers. ‘Managers kunnen het projectbureau opdracht geven een interventie te organiseren die past bij de behoefte van de mensen op zijn afdeling. Het management bewaakt de link met de bedrijfsdoelstellingen en betaalt de opdracht.’ De initiatieven zijn inmiddels talrijk en gevarieerd: kennisworkshops werkstress, fitness, meditatie en karate vullen het al bestaande HR-instrumentenarsenaal van de infrabeheerder aan. ‘Het effect is dat op de afdeling meer over vitaliteit wordt gesproken en dat bij een volgend medewerkerstevredenheidonderzoek de scores verbeteren.’

Regisseur

Een werknemer hoeft niet bang te zijn dat zijn baan op de tocht komt te staan vanwege slechte vitaliteitsscores, benadrukt De Kok. ‘Privacy is belangrijk. Het invullen van de vragenlijsten vindt anoniem plaats; het advies ook. De coach adviseert vertrouwelijk. De werknemer beslist zelf en is dus regisseur van zijn eigen gezondheid. De leidinggevende ziet de scores van de werknemer niet, tenzij deze hem die laat zien. Bij voldoende respons krijgt de manager wel gemiddelde scores op groepsniveau en kan hij het onderwerp in het werkoverleg bespreken.’

Lees het gehele interview met Derk de Kok in het nieuwe nummer van ArboMagazine.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie