Arbeidsmarkt van de toekomst: leren communiceren in flexibele arbeidscommunity

In een netwerkeconomie hebben bedrijven een harde kern, met daaromheen allerlei flexibele schillen. Hierdoor verandert ook de rol van bijvoorbeeld HR-professionals. Het wordt steeds meer hun uitdaging om het menselijk kapitaal te managen in zo’n flexibele arbeidsgemeenschap. Zij moeten daarom verder leren kijken dan de eigen organisatie. Dit lukt alleen als ze de weg weten in regionale netwerken. Dit betoogde Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt Tilburg University tijdens het symposium Op weg naar arbeidsmarkt 3.0. De bijeenkomst vond op 10 april jl. plaats op initiatief van brancheorganisatie OVAL.

Het wordt nog veel flexibeler

Met zijn verhaal onderstreepte Wilthagen eens te meer het belang van communicatieve vaardigheden en communityvaardigheden, zeker ook voor professionals op het gebied van HR en Communicatie. Tijdens de bijeenkomst kwamen ook andere inzichten bovendrijven waar HR en Communicatie hun voordeel mee kunnen doen. Zoals het gegeven dat de arbeidsmarkt van de toekomst waarschijnlijk nog veel flexibeler wordt. Bedrijven willen meer flexibiliteit. Tegelijkertijd worden werkende mensen, logischerwijs, minder loyaal aan het bedrijf. Maar dit betekent niet dat de betrokkenheid bij het werk minder wordt. Integendeel: ‘Werkenden zijn loyaal aan projecten en aan mensen.’

Handicap als asset

Interessante bijdrage kwam van de kant van Monique Klompé, projectleider MMM…Mensen Met Mogelijkheden. Dit project helpt professionals van twintig beroepsverenigingen om anders te leren kijken naar mensen met een psychische ervaring. ‘Het helpt echt als we mentale terugslag niet als beperking, maar als asset gaan zien. Hoeveel mensen zien burnout later niet als een leermoment?’

2 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie