Artikelen door René Ravestein

Poll: organisaties huiverig voor bemoeizucht

HR-communicatie.nl zette eind 2014 een online poll uit over het onderwerp leefstijlbeïnvloeding. Centrale vraag: tot hoever mag, moet of kan de bemoeienis van een werkgever reiken? De antwoorden van de respondenten maken duidelijk dat organisaties huiverig zijn voor bemoeizucht. Beïnvloeden van medewerkers? Prima. Faciliteren dat medewerkers gezonder eten en meer bewegen? Altijd doen. Maar dan houdt het toch al […]

Winnen met HR en Communicatie

De Gezondheidsaward 2014 is gewonnen door Sulzer Turbo Services, vestiging Venlo. De winnaar had zowel de interne communicatie als de externe oriëntatie goed op orde. Het is daarmee een inspiratiebron voor iedereen die de eigen organisatie langs de lijn van HR of Communicatie gezonder wil helpen maken.

WKR: ook kwestie van communicatie

De invoering van de werkkostenregeling in 2015 raakt alle werkgevers en werknemers in Nederland. Hoe kun je je ook qua communicatie voorbereiden op ‘Operatie WKR’? Welke stappen moet je doorlopen? Welke acties kun je ondernemen? Zeker is dat goede voorlichting en communicatie met de werknemer de kans op succes aanmerkelijk vergroot.

Arbeidsmarkt van de toekomst: leren communiceren in flexibele arbeidscommunity

In een netwerkeconomie hebben bedrijven een harde kern, met daaromheen allerlei flexibele schillen. Hierdoor verandert ook de rol van bijvoorbeeld HR-professionals. Het wordt steeds meer hun uitdaging om het menselijk kapitaal te managen in zo’n flexibele arbeidsgemeenschap. Zij moeten daarom verder leren kijken dan de eigen organisatie. Dit lukt alleen als ze de weg weten […]

Juiste woorden versterken werkgeversmerk

Organisaties schenken doorgaans veel aandacht aan de visuele huisstijl (logo, kleuren, etc.), maar staan niet stil bij de kracht van het woord. Terwijl een zogeheten redactionele huisstijl, taal en toon in lijn met de identiteit, de puzzel compleet maakt. Door de woorden en de toon de kiezen die bij je organisatie passen, blijft je communicatie […]

Profilering van gezonde arbeidsorganisatie

Na het succes van de eerste uitreiking zal de Gezondheidsaward op 3 oktober a.s. opnieuw worden uitgereikt aan een organisatie in de regio Zuidoost-Nederland die het thema gezondheid het meest efficiënt en effectief inzet om organisatiedoelstellingen te realiseren. Het is de bedoeling dat de Gezondheidsaward op termijn in meerdere regio’s wordt uitgereikt. De Gezondheidsaward stimuleert […]

Hoe sociaal is het intranet van jouw organisatie? Doe mee met het onderzoek!

Het gebruik van interne social media binnen organisaties neemt toe. Steeds vaker wordt het intranet gekoppeld aan omgevingen waar kennisdelen en samenwerken centraal staan. Maar hoe ver is deze ontwikkeling in Nederland? Zijn mensen bekend met het begrip social intranet? Deze vragen zijn de aanleiding voor mijn onderzoek: ‘Social intranet 2013’.

Op weg naar één jaarverslag?!

Het vakgebied HR-communicatie stelt ons voortdurend voor nieuwe opgaven. In de rubriek De vraag van… gaan leden samen op zoek naar antwoorden. Ditmaal ging initiatiefnemer René Ravestein op visite bij Catharien Hamerslag, communicatieadviseur Pensioen & Leven bij Achmea, die zich afvroeg: wat is de meerwaarde van een sociaal jaarverslag? Het gesprek leidde tot vijf stellingen over […]

Arbeidsmarktcommunicatie & sociale media: step back but don’t relax!

Je goede personeel behouden en de juiste mensen werven: dat is waar arbeidsmarktcommunicatie in mijn ogen om gaat. Sociale media kunnen daar zeker bij helpen. Door op een doordachte wijze gebruik te maken van bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Linkedin, bouw je een relatie op met je doelgroepen waardoor zij een positief beeld van je organisatie krijgen. […]

‘Onze ingenieurs willen iets máken, iets zinvols creëren’

Enhancing society. Met dat motto belooft ingenieursbureau Royal Haskoning bij te dragen aan een betere, duurzame samenleving. In economisch zware tijden staat een betere leefomgeving vaak niet hoog op de agenda. Ook het ingenieursbureau ervaart de laagconjunctuur aan den lijve, net als de rest van de sector. Toch kondigde Royal Haskoning onlangs een samenwerkingsproject met […]

Authenticiteit versterkt werkgeversmerk

Elke organisatie staat voor de opgave zich te onderscheiden. Richting klanten en prospects, maar ook richting medewerkers en de arbeidsmarkt. Authentieke communicatie is hierbij een waardevol middel. Door te communiceren vanuit de identiteit van de organisatie, komt het werkgeversmerk immers sterker naar voren. Zaak dus om de organisatie-identiteit te gebruiken als basis voor communicatie. Intern […]

In de ban van de ning: aanbevelingen en acties

Erik Molkenboer en Lisa van Rens, beiden student Journalistiek en Organisatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onderzochten in opdracht van Ravestein & Zwart het functioneren van het netwerk. Hun adviesrapport In de ban van de ning focust op twee vragen. In hoeverre draagt een initiatief als HR-Communicatie Netwerk bij aan de reputatie van een communicatiebureau […]

HR-communicatie: pijlen richten op tijdelijke toppers

Het aantal flexwerkers bij organisaties zal naar verwachting flink toenemen. Bedrijven ontwikkelen zich hierbij tot netwerkorganisaties. Tegelijkertijd worden specialistische interim-professionals vaker actief in het hart van arbeidsorganisaties. Wat betekent dit voor de inrichting van de HR-communicatie?

Krimp zonder kramp (I): Alysis Zorggroep

De vrijblijvendheid voorbij Met ziekenhuizen in Arnhem en Zevenaar, een kliniek in Velp en poli’s in Dieren en Arnhem-Zuid telt Alysis Zorggroep circa 6.000 medewerkers. Net als andere zorginstellingen ziet ‘Alysis’ de komende jaren een flinke uitstroom van personeel tegemoet. Alle reden dus om werk te maken van het behouden en ontwikkelen van medewerkers. Om […]

Digitale sociale media helpen Océ in tijden van crisis

Printgigant Océ Technologies B.V. heeft een zwaar jaar achter de rug. Toen de crisis aan het begin van 2008 toesloeg, ondervond het bedrijf, dat alleen business-to-business zaken doet en veertig procent van de omzet uit Amerika haalt, daar direct de consequenties van. Jan van Veen is Manager Internal Communications bij de afdeling Corporate Communications. Hij […]