Lid! Karin Jongbloed (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenwaard): ‘De samenwerking met HR is heel belangrijk’

Zoals bij de recente wateroverlast in Groningen bleek, is de communicatie van waterschappen bij calamiteiten een grote uitdaging. Daarnaast wordt van de waterschappen verwacht dat ze steeds meer met elkaar en andere overheidsinstanties gaan samenwerken. Dat vraagt het nodige van een communicatieadviseur, weet Karin Jongbloed van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenwaard.

 Stel jezelf eens voor!

‘Mijn naam is Karin Jongbloed. Ik ben communicatiemanager. Jarenlang was ik hoofd communicatie bij een grote overheidsorganisatie. In 2007 ben ik voor mezelf begonnen en stuur ik (tijdelijk) afdelingen communicatie aan of adviseer ik voor projecten. Op dit moment  werk ik als senior communicatieadviseur voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenwaard. In de loop der jaren heb ik mij gespecialiseerd in corporate communicatie. Gaandeweg ben ik echter steeds meer interne communicatieprojecten gaan doen. Zo werk ik nu aan een verandertraject, waarvoor ik veel samenwerk met HR. Zodoende ben ik me steeds meer bewust geworden van het belang van interne communicatie, met name voor de reputatie van de organisatie.’

Hoe gaat die samenwerking met HR in zijn werk?

‘Ik werk samen met HR aan één groot project, waarmee we de organisatie meer servicegericht willen maken. Denk aan beter klachtenmanagement en klantvriendelijkheid. De core business van een overheidsorganisatie is immers het contact met de burger en wat er verder buiten de organisatie speelt. Daarvoor is de samenwerking met HR belangrijk. Tot voor kort werkten HR en communicatie in het hoogheemraadschap veel langs elkaar heen. Nu houden we medewerkers samen op de hoogte van het project via intranet en werken we samen aan gedragsverandering binnen de organisatie.’

Hoe gaat die gedragsverandering in zijn werk?

‘In kleine stapjes. We proberen in de eerste plaats medewerkers duidelijk te maken dat alle lagen van de organisatie erbij betrokken zijn en dat iedereen verantwoordelijk is. Dat doen we bijvoorbeeld met een kerngroep, waarvan de leden zelf zorgen voor informatievoorziening en communicatie naar de eigen afdeling toe. Om medewerkers te betrekken bij veranderingsprocessen is het belangrijk om iedereen goed op de hoogte te houden van wat er speelt in de organisatie, zodat men weet wat er van hun verwacht wordt. Aandacht voor interne communicatie speelt een belangrijke rol in het gedrag van de medewerkers naar buiten toe. Daarom is interne communicatie in mijn beleving zo essentieel voor de reputatie van de organisatie.’

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie