HR-communicatie: nieuwe tribe in wording?

Down the Rabbit hole and through the looking glass. Dat is waar de deelnemers van Step into Wonderland op 7 juni belandden. De inspiratiedag, georganiseerd door het HR-Communicatie Netwerk, bood een blik in Workin’ Wonderland, de werkomgeving van de toekomst. ‘We bekijken de sprong die we gemaakt hebben in de technologie en zetten die af tegen de manier waarop we werken en communiceren’, omschreef dagvoorzitter Inge Beckers de opzet. ‘Wat betekent flexibilisering en dynamiek voor organisaties en werknemers?’

Behoefte & verbinding
Step into Wonderland was de eerste live bijeenkomst van het HR-Communicatie Netwerk. Initiatiefnemer René Ravestein, directeur van bureau voor redactionele communicatie Ravestein & Zwart, vertelde hoe het netwerk begonnen is. ‘Bij opdrachtgevers merkten we telkens weer dat HR en communicatie elkaar op allerlei fronten nodig hebben: in de communicatie met de arbeidsmarkt, maar ook in de communicatie rond arbeidsvoorwaarden, MVO en veranderprocessen. We werken inmiddels bijna net zo vaak samen met HR-managers als met communicatieprofessionals. HR-afdelingen met een communicatievraag en communicatieprofessionals met een HR-vraag – die behoefte en die verbinding intrigeren me.’

Vakgebieden bij elkaar brengen
Na een ontmoeting met HR-communicatiespecialiste Inge Beckers werd in oktober 2009 het HR-Communicatie Netwerk opgericht. Ravestein: ‘Ons doel is om beide vakgebieden dichter bij elkaar te brengen. Wij faciliteren dit en proberen het netwerk te voeden met datgene waar we als initiatienemend bureau goed in willen zijn: hoogwaardige content, gemaakt vanuit professionele passie, journalistieke nieuwsgierigheid en materiekennis. Daarbij hopen we natuurlijk dat zoveel mogelijk professionals mee gaan doen zodat we deze nieuwe professie – HR-communicatie – samen naar een volgend niveau brengen. Zowel strategisch, tactisch als operationeel.’

Manager als gastheer
De inspiratiedag symboliseerde de samenwerking tussen HR en communicatie, al waren de HRM’ers wat ondervertegenwoordigd. En dat terwijl de auteurs van Workin’ Wonderland, Bernard Drion en Geoff Marée, een interessant vergezicht schetsten voor HR. ‘Werk en privé worden steeds meer gemixt’, constateerde Drion. ‘Het Prinsenhof in Den Haag, een multifunctioneel gebouw, is daarvan een mooi voorbeeld. De werkplek van de toekomst is een hotel zonder bedden.’ In dergelijke nieuwe werkomgevingen is het de beleving die telt. Dat is de omgeving, maar ook de dienstverlening en het gastheerschap. De manager van de toekomst is volgens Drion en Marée, hoe kan het ook anders, een gastheer.

Werken in stamverband
Gastheerschap is volgens dezelfde Drion en Marée allang niet meer louter altruïstisch. ’Het is een strategisch instrument geworden. Dat herdefinieert ook HRM. Combineert de manager gastheerschap met verbeeldingskracht, dan wordt hij een ‘gravitatiepunt’ in de organisatie. Hij daagt anderen uit zich bij hem aan te sluiten en is een baken in steeds losser wordende werkverbanden.’ Opmerkelijk: met deze nieuwe werkverbanden keren we feitelijk terug in de tijd. Bedrijven opereren steeds vaker in stamverbanden (tribes) en sluiten zo beter aan bij de menselijke maat. Deze tribes zijn tijdelijke samenwerkingsverbanden van relatief kleine groepen mensen. Ze kenmerken zich door kortstondige samenwerking, interactie, grote transparantie en cocreatie. Philips geldt als voorbeeld: dit bedrijf loopt weloverwogen voorop in co-branding via meerdere samenwerkingsverbanden met andere bedrijven.

Flexibilisering en dynamiek
Na de lunch verdeelden ook de deelnemers van de inspiratiedag zich in tribes om de discussie aan te gaan over de flexibilisering van werk. Is het een zegen dat de grens tussen werk en privé verdwijnt? Het leverde verschillende reacties en ideeën op. Werk dringt niet alleen de privésfeer binnen, zo luidde een reactie. Andersom zullen mensen ook steeds meer hun privévoorkeuren laten blijken op het werk, bijvoorbeeld in samenwerking met collega’s of bij deelname aan specifieke projecten. Tribevorming dus. De laatste stelling kon op veel instemming rekenen: bedrijfscultuur is geen onveranderlijke constante, daar moet je altijd aan werken, in een directe wisselwerking tussen middenmanagement, HR en communicatie. Andermaal werden hier de kernwoorden van de dag duidelijk: flexibilisering en dynamiek. Zo gaf de kijk in Workin’ Wonderland veel aanknopingspunten om de samenwerking tussen HR en communicatie verder uit te diepen. Wordt vervolgd!

Bekijk de presentatie van Bernard Drion en Geoff Marée


Geoff Marée, Bernard Drion en Inge Beckers tijdens Step into Wonderland

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie