‘Objectieve’ werving en selectie van kandidaten

Vernieuwende aanpakken om de beste kandidaat voor een baan te vinden, daar is in verschillende sectoren grote behoefte aan. Naast het werven van medewerkers zijn ook diversiteit en inclusie zijn belangrijke onderwerpen voor het uitbreiden van het personeelsbestand. Maar als je al grote moeite hebt om mensen te werven, én rekening wil houden met diverse kandidaten, hoe doe je dat?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en TNO zoeken werkgevers die in 2020 willen deelnemer aan de pilot ‘Nudging in Werving en Selectie’ voor een objectieve recruitmentaanpak.

Foto: Nathan Dumlao / Unsplash

Nudging?

De deelnemers gaan in deze pilot, samen met het ministerie van SZW, aan de slag met het aanpassen van hun wervings- en selectieproces. Dit doen ze aan de hand van kleine zetjes, zogenaamde ‘nudges’. Denk aan het herschrijven van vacature teksten, passen de briefselectie aan en leren gestructureerd interviewen. TNO maakt meetbaar wat in de praktijk toepasbaar is en wat het verschil maakt.

Diversiteit en inclusie op de agenda!

Door meer mensen met een niet-westerse achtergrond te overwegen, vergroot je het aantal kandidaten waaruit je kunt kiezen. Het geeft jouw organisatie ook de kans om werk te maken van een meer diverse samenstelling van het personeelsbestand en zo bij te dragen aan jullie diversiteitsdoelstelling. Bovendien doe je meer kennis op over neutraal werven en selecteren, en zorg je er voor dat op maatschappelijk vlak mensen met en zonder migratieachtergrond dezelfde kansen krijgen bij het vinden van een baan.

Wil je mee doen?

Heb je interesse of aanvullende vragen? Neem dan rechtstreeks contact op met pilotnudging@minszw.nl.

Deze pilot is onderdeel van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt van het ministerie van SZW.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie