Berichten

Feedback geven: hoe doe je dat?

Steeds meer bedrijven willen een feedbackcultuur. Logisch, want uit verschillende onderzoeken blijkt dat feedback enorm kan bijdragen aan groei en ontwikkeling van medewerkers. Het is zelfs zo dat feedback vaak wordt gezien als dé manier om teamwork te verbeteren en personen optimaal te laten groeien. In de praktijk blijkt het vaak lastiger.

Lees meer

Teamspel: Feedback in a box

Persoonlijke groei levert energie, creativiteit en ruimte op. Feedback helpt je om elke dag een beetje beter te worden, we noemen het ook wel de hartslag van een moderne organisatie. Feedback helpt jou en je team met groeien en ontwikkelen. Speciaal daarvoor heeft Treams een spel ontwikkeld. Met dit spel bouw je samen aan jullie feedbackvaardigheden en leer je elkaar op een andere manier kennen.

Dit spel helpt je om…

…meer inzicht te krijgen in jezelf

…van en met anderen te leren

…samen plezier te maken

…meer aandacht voor collega’s en medewerkers

…de juiste vragen te stellen

…een ander gesprek te hebben met collega’s

…elke dag een beetje beter te worden

Hoe het spel werkt

Er zijn drie verschillende kaarten in het spel: vragen voor jezelf, vragen voor anderen en opdrachten. Je gooit met een dobbelsteen en pakt de kaart die de dobbelsteen aangeeft. Lees voor wat er op de kaart staat en voer dit uit. Daarnaast zijn er verschillende badges in het spel om elkaar respect te tonen. Het spel is tweetalig (Nederlands en Engels).

We dagen je uit om de wondere wereld van feedback te ontdekken. Bouw samen met je team aan een open feedbackcultuur!

Bestellen? Dat kan via deze link.

Interview met Iris Zonneveldt: wij helpen HR hun medewerkers te excelleren

Graag stellen we aan jullie voor Iris Zonneveldt, oprichter van Treams en onze nieuwe kennispartner. Onze kennispartners steunen ons financieel én inhoudelijk. Samen willen we van elke organisatie een prachtige werkplek maken door kennis en mensen te verbinden op het vlak van HR & Communicatie.

Wie zijn jullie?

Het is nu zes en een half jaar geleden dat ik Treams heb opgericht. We zijn begonnen vanuit mijn zolderkamer in Eindhoven. Ik ben met Treams gestart vanuit de overtuiging dat software een hele wezenlijke bijdrage kan leveren aan leren, groeien en ontwikkelen van mensen. Het zou toch geweldig zijn als we hier een makkelijke en inspirerende softwaretool voor zouden ontwikkelen? Een tool die HR maar vooral de mensen in een organisatie echt helpt. De formulieren voor functionerings- en beoordelingsgesprekken van die tijd waren totaal niet inspirerend. Dat wilde ik graag anders.

Ik merkte dat HR niet voldoende voorbereid was op de toekomst. Organisaties moeten – nu nog steeds – sneller kunnen reageren op wat er in de markt gebeurt en de veranderende relatie met medewerkers op een positieve manier onderhouden. Technologie kan daarin uitstekend ondersteunen omdat het structuur, richting en inzicht geeft. Bovendien brengt het mensen met elkaar in contact. De basis is continue met elkaar in gesprek zijn en feedback uitwisselen: software is daarin de facilitator en aanjager. Inmiddels zijn we de fase van startup gepasseerd. We spelen in op de behoefte vanuit HR en verdiepen ons in de vraag: wat heeft de medewerker nodig om te excelleren, elke dag een beetje beter te worden?

Wat is jullie visie op het gebied van HR-communicatie?

Het is belangrijk om congruent te zijn met het merk van de organisatie: medewerkers tekenen in op dezelfde belofte als klanten. Ik vind HR succesvol als de ‘beleving’ voor klanten en medewerkers gelijk is en alle medewerkers en teams ‘aligned’ zijn met de organisatie: dat iedereen weet wat de stip op de horizon is, wat hij kan bijdragen vanuit de eigen sterke punten en wat nog ontwikkeld moet worden. HR faciliteert een continu lerend, wendbaar netwerk van teams die weten te excelleren voor de klant en voor zichzelf.

Hoe vind jij dat organisaties het beste hun (toekomstige) medewerkers kunnen informeren, motiveren en verbinden?

Door medewerkers een groeiperspectief te bieden en aandacht te hebben voor hun ontwikkeling. Groei levert ruimte, energie, creativiteit en plezier op. Op medewerkersniveau zorgt dit voor zingeving, werkgeluk en persoonlijke groei. Teams realiseren samen successen, ervaren plezier en vriendschap en dragen zo bij aan de organisatie. Groeiende medewerkers en teams zorgen voor een groeiende business is ons credo!

Welke tip wil je de leden van HR & Communicatie geven?

Zorg voor purpose, flow en fun binnen je organisatie.

Voor welke vragen kunnen onze leden bij jullie terecht?

Leden kunnen bij ons terecht met vragen die te maken hebben met groei en ontwikkeling. Groei is namelijk voor iedereen. Het levert ruimte, energie, creativiteit en plezier op. Voor mensen, teams en organisaties. Een groeiende organisatie is in beweging; het biedt medewerkers de ruimte om te groeien en ontwikkelen. Wij willen organisaties laten groeien, en ons platform helpt daarbij. Ondersteund door de software kunnen medewerkers duidelijke doelen stellen en bereiken, continue feedback krijgen en hun kennis en vaardigheden vergroten. Maar voor ons zit de meerwaarde in de organisatieverandering, andere benadering van met elkaar in contact zijn: samen bouwen aan jouw verandering. Om de band binnen teams te versterken hebben we ook een feedbackspel ontwikkeld die het stimuleert om met elkaar het gesprek aan te gaan. Meer over dit spel vind je in de Toolbox.

 

Treams

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

https://www.treams.nl 
info@treams.nl 

T 040 – 744 08 88

Infoland: “De tijd voor professionalisering is aangebroken”

Doelen bereiken en daarvoor beloond worden, al is het met woorden, is één van de fijnste ervaringen op de werkvloer. Bij veel organisaties komt het helaas nog voor dat doelstellingen links worden gelegd omdat medewerkers er vaak niet aan toekomen. Bij Infoland wilden ze dit anders doen. Geen twee traditionele evaluatiemomenten per jaar, maar 365 dagen feedback van collega’s als normaalste zaak van de wereld.

Lees meer

Het kan écht: een aanspreekcultuur creëren

Gastblog door Gytha Heins, auteur van ‘Aanspreken? Gewoon doen!’

Schrap de beoordelingsgesprekken en vergeet de feedbackregels!

Praten over aanspreken is één, het daadwerkelijk doen is iets anders. Uit mijn onderzoek naar aanspreekgedrag in Nederlandse organisaties blijkt dat 42 procent van de managers zegt eigenlijk vaker te moeten aanspreken, 62 procent geeft aan te vinden dat zijn of haar collega’s dat vaker zouden moeten doen en 37 procent zegt zelf vaker aangesproken te willen worden op het eigen gedrag. 80 procent stelt aanspreken uit en slechts 20 procent zegt in staat te zijn blijvende gedragsverandering voor elkaar te krijgen.

Lees meer

Hoe haal je het beste uit je arbeidsrelatie? 4 tips voor feedback op de werkvloer

Vanuit de behoefte om de traditionele functionerings- en beoordelingsgesprekken op een andere manier vorm te geven is in veel organisaties toenemende aandacht voor continue feedback geven. Structurele feedback kan er in belangrijke mate toe bijdragen dat de inhoud van de soms zo gevreesde gesprekken niet meer voor onaangename verrassingen zorgt. Goed doordachte feedback schept helderheid in de verwachtingen die vervolgens -indien nodig- tijdig kunnen worden bijgesteld. Feedback geven is evenwel verre van eenvoudig. En dan heb ik het nog niets eens over feedback ontvangen. Het levert in de praktijk de nodige hoofdbrekens op, met als gevolg dat er regelmatig van wordt afgezien. Zonde, want het is juist zo’n effectieve methode. Als het tenminste op de juiste manier wordt ingezet. Hoe zorg je er nu voor dat je met feedback geven én het ontvangen ervan het beste uit de arbeidsrelatie haalt?

Lees meer

Hoe het omarmen van tweerichtingsverkeer organisaties duurzamer maakt

Tussen organisaties en hun belanghebbenden zijn veel Chinese muren opgetrokken. Veilig beschut bestoken communicatieprofessionals van daaruit hun ‘doelgroepen’ met elke denkbare truc uit de PR- en reclamehandboeken, van priming tot framing en van overreding tot verleiding. Dit soort sluiproutes via het onderbewuste, intuïtieve brein kunnen op korte termijn best effectief zijn. Maar op lange termijn ondermijnen die shortcuts juist het vertrouwen, de optelsom van te veel niet waargemaakte verwachtingen.

Lees meer

Goede feedback geven in 7 stappen

Herken je dit: Op je eerste werkdag heb je een propvolle mailbox. Je collega heeft je overdracht niet goed heeft opgepakt. Je manager staat om kwart over 9 aan je bureau te trappelen met een spoedje. Er wordt maar amper gevraagd hoe je vakantie was… Hoe geef je nou feedback als je irritatie al op dag één is opgelopen tot het kookpunt?

Lees meer

Communicatietrainingen: hoe minder hoe beter

Binnen organisaties is soms sprake van ‘gedoe’: misverstanden, geroddel, eilandengedrag, weerstand en wantrouwen. Communicatieproblemen dus. En die moeten worden opgelost. De afdeling HR heeft hiervoor een rijk arsenaal aan communicatietrainingen in de kast liggen: conflicthantering, functioneringsgesprekken, onderhandelen, assertiviteit, coachend leiding geven, non-verbale communicatievaardigheden enz. enz. Ze kosten organisaties zeeën aan tijd en handen vol geld.

Lees meer

Van klagende naar enthousiaste collega

We klagen, zeuren en zaniken meer dan ons lief is. Over de baas, de printer, de economische crisis, de koffie, het weer, de file, het salaris, andere collega’s die te luid bellen, te laat komen of te vaak gaan roken. Het is meer regel dan uitzondering en daarmee niet heel erg. Denk je.. We ergeren ons juist flink aan klagende collega’s terwijl we er zelf ook aan meedoen (ja, jij ook).

Lees meer