‘Gezond werkklimaat door bevlogen leiderschap’

Veel organisaties staan momenteel voor een nieuwe uitdaging. Om de crisis het hoofd te bieden, is voor veel bedrijven het terugdringen van verzuim – gekoppeld aan duurzame inzetbaarheid – prioriteit nummer één. Daarbij vormen bevlogen werknemers een onmisbare schakel. Bij het bevlogen maken én houden van werknemers speelt de manier van leidinggeven een cruciale rol, zo stelt hr- en arbodienstverlener 365. De dienstverlener spreekt in een white paper zelfs van ‘nieuw leiderschap’.

‘Targets halen en omzet maken. Hoewel dit voor menig bedrijf misschien meer dan ooit noodzakelijk is, is enige terughoudendheid bij het opjagen van werknemers juist nu – ironisch genoeg – gepast. Volgens Chief Medical Officer bij 365 Willem van Rhenen – die meewerkte aan de white paper Leidinggevenden effectiever dan ‘managers’ door verschil in mensbeeld – kan een leidinggevende wel degelijk het verschil maken waar het gaat om ‘harde’ bedrijfsdoelen als winst of een hoge arbeidsproductiviteit. ‘Maar ook als het gaat om prettige onderling samenwerking en terugdringen van ziekteverzuim kan goed leiderschap cruciaal zijn.’

‘Voor wat hoort wat’-mentaliteit
Volgens Van Rhenen krijgt 365 momenteel veel vragen over de manier van leidinggeven. ‘Een vraag die we in deze turbulente en onzekere tijd – waarin veel bedrijven snijden in hun personeelsbestand – vaak krijgen is hoe zij hun werknemers gemotiveerd houden of krijgen. Kort gezegd komt het er op neer dat de huidige situatie en de moderne manier van werken vragen om nieuw leiderschap. Managers moeten hun traditionele stellingen verlaten en op zoek gaan naar een nieuwe strategische positie binnen het bedrijf’, stelt Van Rhenen – tevens bedrijfsarts en hoogleraar ‘Engagement & Productivity’. ‘Dat betekent dat de traditionele manager die gewend is aan de spreadsheet en een “voor wat hoort wat”-mentaliteit een andere houding aanneemt. Die houdt in dat hij zijn leiderschapsstijl moet baseren op een gemeenschappelijke doelstelling en visie die hij goed kan verkopen aan zijn personeel. Die visie kenmerkt zich door de vragen waar sta je voor, wat is je strategie en wat is ieders rol binnen dat plan? Binnen veel bedrijfsprocessen is ieders bijdrage niet altijd even helder.’

Foto: Andrew Neel / Unsplash

Sleutelrol
Bevlogenheid speelt bij die visie een sleutelrol, aldus Van Rhenen. ‘Als je werknemers mee wil krijgen in je plannen, gaat het een stuk makkelijker als ze bevlogen zijn. Om een bedrijfsplan op een succesvolle manier te verwezenlijken, heeft het weinig zin wanneer je werkt met gestreste mensen die krampachtig met van bovenaf opgelegde doelen omgaan. Een werknemer die met zichzelf bezig is, zit niet goed in zijn vel en zal ook niet op een bevlogen manier zijn werk kunnen doen.’

Jobrecources
Om bevlogenheid bij werknemers te genereren, is het van belang dat een werkgever de juiste jobrecources biedt, vertelt Van Rhenen. ‘Dat betekent in de eerste plaats dat werknemers voldoende steun ontvangen, goed in verbinding staan met hun collega’s en leidinggevende. Daarnaast moet een werknemer voldoende autonomie en ruimte krijgen om te groeien en zich te ontwikkelen. Op die manier neemt zijn bevlogenheid toe. Als een werkgever door middel van voorbeeldgedrag laat zien wat hij – op termijn – van zijn werknemers verlangt, zal hij zijn doelstelling eerder weten te realiseren. Goed en bevlogen leiderschap mondt uiteindelijk uit in een laag verzuimcijfer, een prettig werkklimaat én de gewenste harde bedrijfsdoelen.’

Lees het gehele interview met Willem van Rhenen in het nieuwe nummer van ArboMagazine, dat op 12 oktober verschijnt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie