Dit zijn de tien principes om het beste uit je mensen te halen

Recensie geschreven door Gladys Nurmohamed van het onlangs verschenen boek ‘De vloer op’, door Ward Grootens en Dennis Siliacus

Ik vind dit boek een echte aanrader voor leidinggevenden die zich willen inzetten voor hun medewerkers die hun doelen willen bereiken. De herkenbare voorbeelden maken het boek toegankelijk voor leidinggevenden op ieder niveau. Een uitvoerig gedragsonderzoek ligt ten grondslag aan de totstandkoming van het boek. ‘De vloer op’ zet een pragmatische aanpak uiteen: niet alleen het ‘wat’ maar ook het ‘hoe’ wordt omschreven.

Centrale vraag: Hoe kun je het gedrag van medewerkers beïnvloeden zodat zij intrinsiek gemotiveerd zijn om (blijvend) prestaties te leveren?
Key is dat leidinggevenden allereerst met ‘zichzelf’ aan de slag gaan. Om goed leiding te kunnen geven is het van belang om empathisch en authentiek te zijn. Niet authentieke leiders vallen – mijns inziens – door de mand.

Toch vraag ik me af hoeveel leidinggevenden de aanpak (kunnen) voortzetten als er veel stress en werkdruk in de organisatie is. Wellicht een idee voor een vervolg van het boek. ‘De vloer op’ gaat uit van tien principes en de uitwerking daarvan in de praktijk.

Er zijn tien principes met één ‘paraplu’ principe: keep focus.

In vogelvlucht:

Foto: Chase Clark / Unsplash

A. Keep focus

Centraal hierbij is het leidinggeven aan jezelf: het houden van focus op je taken als leider (agenda, prioriteiten, humeur). Als leidinggevende agendeer je wekelijks een aantal uren om je te focussen op het gedrag van je medewerkers. Dit doe je naast je andere taken en verantwoordelijkheden. Om dit goed te doen is discipline nodig.

1. Kijken naar jezelf:
Je kunt pas leidinggeven aan anderen als je eerst leiding geeft aan jezelf. Een mooi voorbeeld vind ik om de rol van leidinggevende vanuit het vak als dirigent te bekijken. Als dirigent ben je afhankelijk van het potentieel van je orkestleden. Het is een kunst om met je mensen de hoogst haalbare prestatie neer te zetten. Key is dat je jezelf blijft ontwikkelen.

2. Start with Why:
Wees bewust van je eigen intrinsieke motivatie om leiding te geven aan anderen. Waarom wil je leidinggeven? Probeer jezelf te observeren zoals je bent en zoals je je gedraagt. Check bij medewerkers hoe zij jou als leidinggevende ervaren.

3. Own your rank:
Je zult als leidinggevende je functie moeten verdienen en je plek innemen. Je zorgt voor balans in het sturen en ruimte geven aan jezelf en je medewerkers. Als leidinggevende geef je werk en zorg je voor zin in werk. Echte aandacht en prestaties draagt bij aan werkplezier.

4. Connect:
Het maken van verbinding met jezelf en je medewerkers is belangrijk. Het praten met elkaar en het luisteren naar je medewerkers zorgt voor verbinding en het opbouwen van een relatie. Medewerkers hebben de behoefte om gehoord te worden. Oprechte interesse (aandacht) in medewerkers is belangrijk. Door verdieping van je relatie met je medewerkers kun je gedrag beïnvloeden. Intrinsieke motivatie draagt bij aan prestaties.

B. Kijken naar de ander

5. Business is behavior:
Gedrag kun je beïnvloeden als medewerkers zich als ‘human beings’ benaderd voelen. Bepaal het gedrag van je medewerkers (team, afdeling) dat je wenst te zien. Dit gedrag heeft immers invloed op het resultaat van de organisatie.

Verschenen bij Uitgeverij Haystack

6. Go to Gemba:
Ga de vloer op! Op de werkvloer kun je waarnemen wat je medewerkers doen. Met de informatie kun je nadenken over de manier waarop je het gedrag van je medewerkers kunt beïnvloeden. Zonder deze informatie is de kans op gedragsbeïnvloeding nihil. Door het bijsturen van consequenties (positief en negatief) kun je de motivatie beïnvloeden. Consequenties zijn intrinsiek gerelateerd (goed gevoel, plezier), werk gerelateerd (nut) peer gerelateerd (erbij horen) of management gerelateerd (waardering).

7. Watch the game:
Als leidinggevende weet je precies welk gewenst gedrag de beoogde resultaten oplevert. Het beïnvloeden van gedrag en het meten daarvan begint met het observeren van de gebeurtenissen op de werkvloer. Onderzoek is nodig om na te gaan wat de reden is dat je medewerkers nog niet (volledig) doen wat zij moeten doen.

C. Beïnvloeden van gedrag

8. Walk a mile in their shoes:
Het inleven in je medewerkers en het onderzoeken van consequenties die zij ervaren – wanneer ze wel of niet doen wat er van hen gevraagd wordt – geeft inzicht in de factoren die specifiek gedrag (en motivatie) beïnvloeden. Zo geeft het geen of weinig aandacht besteden aan een medewerker een beeld van desinteresse met dito gedrag.

De inzet van de prestatiedialoog om performance feedback te geven (communiceren over de meetresultaten van specifiek gewenst gedrag) geeft inzicht in wat medewerkers in hun werk ervaren. Door in gesprek te blijven en te luisteren naar je medewerkers wordt het duidelijk welke consequenties zij als positief of negatief ervaren. Stimulerende of belemmerende overtuigingen over consequenties spelen vaak een rol.

9. Different strokes for different folks:
Onderzoek toont aan dat ‘op heterdaad belonen en bekrachtigen’ op wat medewerkers goed doen het beste werkt.

Het gaat om effectief en constructief reageren op zowel gewenst als ongewenst gedrag. Maatwerk en regelmaat zijn belangrijk. Niet iedere medewerker reageert hetzelfde op consequenties. De beloning dient specifiek (waarom), gepast (afgestemd op interesse werknemer), doorlopend (regelmatig aandacht) en kort (een paar secondes) te zijn.

Zodra je medewerkers meer gaan doen van wat de bedoeling is, ervaren ze de echte consequenties van gedragsverandering. Meerdere complimentjes of andere vormen van positieve aandacht over een langere periode zorgen voor gedragsverandering.

10. Shape performance:
Het boetseren van gedrag: stapsgewijs veranderen van ongewenst gedrag naar (meer) gewenst gedrag vraagt om inzicht van de leidinggevende in het gedrag van de medewerkers. Het aanwezig zijn op de werkvloer en het observeren van medewerkers (Doen zij wat ze moeten doen?) zijn belangrijke pijlers om effectief te kunnen shapen.

Door je medewerkers constructief te coachen en begeleiden werk je samen naar het gewenste resultaat. Het toepassen van de principes om gedrag op de werkvloer te beïnvloeden vraagt aandacht, tijd, discipline en geduld.

Lees dit boek als je het beste uit je mensen wilt halen! Bestel het boek via Managementboek.nl of rechtstreeks bij uitgeverij Haystack.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie