De online community als katalysator voor leren en ontwikkelen (1)

In mijn werk als communicatieadviseur en verhalenmaker ervaar ik dat directeuren en bestuurders voor de steeds terugkerende uitdaging staan om breed gedragen ambities te formuleren en die vervolgens tastbaar te maken in waarneembaar gedrag en resultaten. In een omgeving die steeds complexer wordt, is dat een stevige opgave. De dilemma’s zijn dan ook talrijk. Hoe bereid je je voor op wat je nog niet kan voorspellen? Hoe vergroot je slagvaardigheid, rendement en efficiency terwijl je ook eigenaarschap, samenwerking en klantgerichtheid wil versterken?

Ontwikkeling en vernieuwing vragen om voortdurende afstemming tussen organisatiewaarden en gedrag van alle betrokkenen. Door een betekenisvolle dialoog sla je een brug tussen beleid en bedoeling van de organisatie en de emoties en ervaringen van medewerkers. In lijn met het gedachtegoed van Steven van Belleghem over conversation companies, onderscheiden succesvolle organisaties zich door het structureel faciliteren van gesprekken over gedeelde identiteit en ambities. En die gesprekken voer je niet alleen in fysieke overlegsituaties, maar in belangrijke mate ook online.

Samen ontwikkelen

Online communities lenen zich bij uitstek om te werken aan een gezamenlijk gewenst hoger doel. Door praktijkvoorbeelden en inspiratie met elkaar te delen wordt het gedrag ondersteund dat de verandering versterkt. Likes, complimenten en een waarderende dialoog bevestigen positief gedrag en voeden de energie voor gezamenlijke ontwikkeling. Immers, waar je aandacht aan schenkt, groeit. Hoe meer gedeelde successen door co-creatie ontstaan, des te meer kameraadschap wordt ervaren en des te meer gedeelde verantwoordelijkheid er is voor het eindresultaat. Vergelijk het maar met de teamprestaties van de Nederlandse hockeydames en -mannen tijdens het recente EK. Juist in een online community is er ruimte voor verschillende perspectieven en gebruikmaking van aanvullende talenten. Deelnemers dienen zich daarvoor wel veilig te voelen en moeten het vertrouwen krijgen om vanuit hun persoonlijke kracht eigen initiatieven te mogen nemen.

Leren en inspireren

Als een community na verloop van tijd ‘zelforganiserend’ is, is er ook sprake van wisdom of the crowd. Een besef van ‘Ik ben, omdat wij zijn’. Ontwikkelingen worden niet gesteund, omdat het management iets wil, maar omdat de deelnemers zelf intrinsiek gemotiveerd zijn om met elkaar mooie resultaten tot stand te brengen. Leren in de community is meer dan gestructureerde kennisoverdracht, het is scholing voor het leven, identiteitsontwikkeling en maximaal benutten van kansen en potentieel. Het gaat om ruimte voor verwondering, jezelf uitdagen, elkaar ontmoeten, experimenteren en samenwerken in werkplaatsen, waar je in vertrouwen kunt groeien vanuit eigen drijfveren, kracht en talenten. Wat geeft energie, waardoor kom je in beweging, wat is de brandstof voor positieve actie en prestaties? In persoonlijke verhalen en eerdere ervaringen liggen tal van aanknopingspunten om bewust te worden van patronen en om van daaruit nieuwe keuzes te maken.

Wat levert het op?

Met behulp van een online community geef je voeding aan de cultuur die je met elkaar wil onderhouden, een cultuur waarin structureel aandacht is voor kwaliteit, gedeeld eigenaarschap en continu leren. Door verbinding en afstemming tussen beleid en praktijk, tussen de bovenstroom en de onderstroom in de organisatie, maak je zichtbaar wat goed gaat en versterk je de gezamenlijke overtuiging dat er achter elke hindernis weer nieuwe kansen liggen. Door verhalen van kracht en mogelijkheden op te halen en te delen, wordt het onderling vertrouwen versterkt, wat leidt tot positieve percepties, duurzame relaties en zichtbare verbetering van resultaten.

Allemaal helden

Het zijn niet de categorieën waartoe we behoren, die onze identiteit bepalen, het is onze leerreis die ons betekenisvol maakt als mens. Dergelijke reizen zijn nooit eenvoudig, ze zitten vol hindernissen en crisismomenten. We leren hoe we die kunnen overwinnen en daarom hebben we ook lessen aan anderen over te dragen. De tekst van ons leven is waardevol omdat het ons verbindt en verder brengt. Juist in moeilijke momenten ervaren we volledig wat het is om mens te zijn. We zijn nieuwsgierig hoe we verandering teweeg kunnen brengen, hoe we de juiste keuzes kunnen maken. Je bent de held in je eigen verhaal. Het moet alleen nog beschreven worden. Wie ben ik, waar ligt mijn hart, wat wil ik bereiken? Welke offers wil ik brengen om mijn idealen tot leven te brengen?

Dit is deel 1 van een blogserie over verhalend ontwikkelen in online communities.

Heb je vragen, ervaringen of een tip te delen? Ik lees het graag in de comments hieronder:

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie