Op zoek naar schoonheid

Onderzoek onder medewerkers in organisaties richtte zich van oudsher op twee belangrijke thema’s: A. de tevredenheid en B. de betrokkenheid van medewerkers. In de afgelopen jaren is hier het thema van medewerkersgeluk aan toegevoegd. Alle drie concepten zeggen iets over de relatie die medewerkers hebben met de organisatie. Recent is er in onderzoek ook naar een heel ander onderwerp gevraagd: schoonheid.

Schoonheid is als fenomeen van een geheel andere orde. Betrokkenheid, tevredenheid en geluk hebben te maken met gevoelens. Schoonheid gaat verder: het wordt ook vaak als eigenschap van iets gezien. De vraag is daarom: hoe verhoudt dit fenomeen zich tot tevredenheid, betrokkenheid en geluk? We stellen deze vraag, omdat we namelijk op zoek zijn naar een organisatie die het leuk om dit in een pilot-onderzoek verder uit te diepen.

Tevredenheid, betrokkenheid geluk, en dan …

Onderzoek onder medewerkers richtte zich vooral op het fenomeen ‘tevredenheid’. Langzaam werd duidelijk dat tevredenheid alleen een nogal geïsoleerd en uniek persoonlijk gevoel is, dat weinig zegt over de verbinding tussen een medewerker en de organisatie. Er ontstond behoefte aan een indicator die ook deze relatie in ogenschouw neemt. Die werd gevonden in de term ‘betrokkenheid’.

De invulling van ‘betrokkenheid’ was in het begin nogal instrumenteel en eenrichtingsverkeer: vooral gericht op de toegevoegde waarde van medewerkers voor de organisatie. Tegenwoordig is er meer sprake van een balans: we vragen ons ook af of medewerkers zelf baat hebben bij hun verbinding met de organisatie. De rol van ‘geluk’ is een logisch gevolg van de verschuiving. Onderzoek naar de rol van het fenomeen ‘schoonheid’ kan hier nog een nieuwe laag aan toevoegen.

Schoonheid en organisaties

Een paar jaar geleden (in 2014) promoveerde in Eindhoven Steven de Groot bij Matthieu Weggeman het thema: schoonheid en organisaties. In een algemeen onderzoekproject naar de beleving van schoonheid (Project Beauty) dat ik zelf coördineer heb ik ook een werk-gerelateerde vraag opgenomen: “Voegt het werk dat je doet of de baan die je hebt iets toe aan de schoonheid in je leven of doet het er eerder afbreuk aan?” De uitkomsten van deze vraag verschillen sterk van land tot land, maar in de laatste Nederlandse peiling geeft ruim 52% van de werkenden aan dat hun werk of baan iets toevoegt aan de schoonheid van hun leven.

Deze gevonden percentages zijn interessant, maar zo lang ze niet kunnen worden gekoppeld aan andere ‘bedrijf kritische’ indicatoren als tevredenheid, betrokkenheid en geluk zijn ze nog weinig zeggend. We zijn dan ook op zoek naar een organisatie die open staat voor een nieuwe kijk op de motivatie van haar medewerkers en die ruimte wil bieden aan het uitvoeren van een pilot-onderzoek. In zo’n pilot leer je meer over wat medewerkers werkelijk drijft, door hen aan het woord te laten over hun visie op het fenomeen schoonheid. We koppelen dit vervolgens aan de indicatoren die je nu al gebruikt.

Bijkomend voordeel: de vragenlijst die we met Project Beauty hanteren wordt door zeer veel deelnemers ervaren als zeer bijzonder. De meeste respondenten gaven aan dat zij er blij van werden. Dus heb je als lid van HR & Communicatie belangstelling om hierover verder te praten: stuur mij een mailtje.

Blog geschreven door Marius Hogendoorn

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie