Werknemers motiveren voor bedrijfssport

Veel organisaties ‘doen’ aan bedrijfssport. In de praktijk blijft het aantal inschrijvingen echter vaak achter. Hoe krijg je werknemers nu zover dat ze deelnemen aan bedrijfssport? Dat ze hun beweeggedrag veranderen? Voor Sport & Zaken onderzocht ik de redenen van werknemers om niet deel te nemen aan bedrijfssportactiviteiten. Hieronder formuleer ik drie handvatten voor een succesvolle inrichting van bedrijfssportactiviteiten.

1. Formuleer doelgroepen
Belangrijk is allereerst dat organisaties voor zichzelf vaststellen welke interne doelgroepen ze willen aanspreken en hoe ze dat willen doen. Daarvoor is het van belang dat zij zicht hebben op wat werknemers beweegt – letterlijk en figuurlijk. In aanvulling op die doelstelling zouden werkgevers inzichtelijk moeten maken wat de daadwerkelijke effecten zijn van bedrijfssport. Juist in economisch slechte tijden komt op enig moment vanuit directie of personeel de vraag wat bedrijfssport nu eigenlijk oplevert. Die vraag kun je maar beter voor zijn.

2. Focus op intrinsieke motivatie
Een andere aanbeveling is om het sportprogramma niet alleen vanuit het gezondheidsaspect in te steken. Niet elke werknemer relateert sport per definitie aan gezondheid. En niet-deelnemers die zichzelf gezond genoeg vinden of geen last hebben van hun slechte gezondheid, voelen daardoor geen noodzaak om deel te nemen. Een sterke nadruk op sporten als voorwaarde voor een goede gezondheid wordt door deze werknemers soms zelfs als disciplinerend ervaren. In plaats hiervan zouden werkgevers beter kunnen focussen op de intrinsieke motivatie van werknemers.

3. Schenk aandacht aan individuele voorkeuren
In plaats van activiteiten op te leggen, zouden werkgevers meer aandacht moeten besteden aan de individuele voorkeuren van werknemers. Dat kan door aansluiting te zoeken bij de behoeften van werknemers. Niet-deelnemers geven vaak aan dat de aangeboden sportvormen of programma’s onvoldoende aansluiten bij hun wensen of persoonlijke omstandigheden. Een deel van hen zal door een vrijere sportvorm gestimuleerd kunnen worden om het sport- en beweeggedrag aan te passen.

Dit is een deel van het artikel ‘In de benen!’ uit Arbo Magazine 10-2012.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie