Betrokkenheid en innovatie: Het ontgrendelen van collectieve intelligentie in organisaties

De beste ideeën ontstaan vaak uit de medewerkers zelf. Het is van cruciaal belang om medewerkers serieus te nemen, aangezien dit leidt tot een grotere acceptatie van verandering, een snellere identificatie en oplossing van problemen en het tijdig herkennen van kansen. Onderzoeken, zoals die van Gallup, bevestigen al geruime tijd dat betrokkenheid wordt vergroot wanneer medewerkers serieus worden genomen, wat op zijn beurt veranderingen versnelt. Aan de andere kant blijkt uit onderzoek dat het falen van verandering vaak te wijten is aan onbetrokkenheid. Het is dus van essentieel belang om medewerkers te activeren op een dagelijkse basis.

Maar hoe kun je dit bereiken? Hoewel het sturen van enquêtes een nuttig hulpmiddel kan zijn om de temperatuur te meten, is het niet voldoende. Moeten we dan individuele managers de verantwoordelijkheid geven? Dit kan een optie zijn, maar onderzoek toont aan dat in 80 procent van de gevallen vertrekkende medewerkers hun manager als de reden voor hun vertrek aanwijzen. Hier ligt een uitdaging voor HR en communicatieprofessionals. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat medewerkers worden aangespoord om bij te dragen aan een cultuur waarin verandering, probleemoplossing en het grijpen van kansen de norm zijn?

In mijn visie zijn er vier cruciale elementen:

1. Eén netwerk, één brein
We zijn geen geïsoleerde individuen, maar onderdeel van een levend en lerend netwerk van verbonden individuen. Het is essentieel om deze interactie te koesteren, aangezien de collectieve intelligentie die hieruit voortkomt 20-60 procent meer kan opleveren dan de gecombineerde individuele intelligentie. Sterke netwerken van verbonden medewerkers presteren aanzienlijk beter, maar 52 procent ervaart nog steeds een gebrek aan verbinding.

2. Ander leiderschap
Nieuw leiderschap is vereist. Het draait niet om top-down beslissingen en implementaties, maar om een gestructureerde betrokkenheid van de werkvloer. Vertrouwen en toewijding worden opgebouwd door voortdurende dialoog, uitdagingen, het stellen van open vragen en het luisteren naar medewerkers. Het benutten van de diversiteit in hun denken is van vitaal belang. Het stellen van de juiste vragen daagt medewerkers uit om na te denken over de huidige situatie, de toekomst en de benodigde veranderingen. Dit is de kern van betrokkenheid en draagt bij aan het vermogen van het brein om verandering te omarmen, wat op zijn beurt de retentie verbetert.

3. Eén brein vereist nieuwe technologie
Het vraagt om een andere benadering van technologie. Het is niet voldoende om alleen online bijeenkomsten te houden; alle medewerkers moeten worden betrokken. Schaalbare dialogen en co-creatie zijn noodzakelijk om collectieve intelligentie te ontsluiten en de verbinding en bereidheid tot verandering te vergroten. Moderne technologie, ondersteund door menselijke input en een vleugje kunstmatige intelligentie, kan dit mogelijk maken. Kwalitatieve ideeën en analyses worden nu in realtime verwerkt, gevalideerd en verrijkt, wat cruciaal is in een tijd waarin snelheid van informatieverwerking bepalend is voor overlevingskansen en organisatieontwikkeling.

4. Nieuw luisteren, verbinden en veranderen
Meer dan 70 procent van de organisaties blijft investeren in medewerkersbetrokkenheid. Ons advies is om technologie te kiezen die de mens als netwerk centraal stelt en waarde toevoegt aan de organisatie. Overweeg zelfs om te desinvesteren in oude ‘employee listening’ technologie, zoals enquêtes die door medewerkers en managers niet als effectief worden ervaren. Verandering, verbinding en het behoud van talent vereisen een nieuwe benadering van mensen, leiderschap en technologie.

Wil je hierover eens verder praten? Neem met mij contact op: Maurik Dippel, maurik@circlelytics.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie