De Stand van Werven 2021

Voor de zevende keer brengt de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie het rapport Stand van Werven uit dat inzicht geeft in de actuele stand van zaken op het gebied van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. Het onderliggende onderzoek vroeg onder meer naar invloeden, verwachtingen en prioriteiten bij bureaus en corporates (profit en not-for-profit organisaties).

Tussen het zesde en zevende rapport ligt de coronacrisis, die duidelijk haar sporen heeft nagelaten in het wervingslandschap. Prioriteiten zijn anders komen te liggen en de ingezette modernisering is bij veel organisaties even on hold gezet. Het volledige rapport is gratis beschikbaar. In dit nieuwsbericht zoomen we in op de belangrijkste ontwikkelingen.

Welke onderwerpen beïnvloeden recruiters anno 2021?

Onder invloed van Covid-19 lijkt de klok in ons vakgebied een paar jaar teruggezet. Recruiters laten zich weer meer leiden door onderwerpen als de krapte op de arbeidsmarkt, de inzet van social media en strategische personeelsplanning. Verliezers zijn recruitmenttooling, talent management en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een nieuw onderwerp op de agenda dit jaar is de coronacrisis, terwijl skills en diversiteit en inclusiviteit op zich niet nieuw zijn maar wel nieuwe onderwerpen in het kader van dit onderzoek. Al met al lijkt (technologische en strategische) vernieuwing binnen recruitment even niet zo hoog op de agenda te staan wat in het licht van de coronacrisis ook wel verklaarbaar is.

Schaarste op de arbeidsmarkt

Bij bureaus is de schaarste op de arbeidsmarkt nog meer van invloed dan bij corporates. Corporates noemen met name strategische personeelsplanning, vervangingsvraag, diversiteit en inclusiviteit en in wat mindere mate social media vaker als onderwerpen die van invloed zijn op hun werk. Corporate noemen opvallend veel vaker recruitment tooling. De coronacrisis werd door beide vrijwel even vaak genoemd.

Verwachtingen voor 2021

Zowel bureaus en corporates verwachten vaker niet dan wel dat het in 2021 makkelijker is om nieuw personeel te werven dan in 2020. Hierbij moet aangetekend worden dat slechts een kleine minderheid hier een uitgesproken oordeel over heeft. Recruiters van beide typen organisaties geven voorzichtig aan dat ze hun productiviteit zien stijgen door meer automatisering. Ze zijn wat uitgesprokener positief over de verwachting meer tooling in te zetten dan vorig jaar. Bureaus hebben hier een meer uitgesproken mening over dan corporates.

Welke recruitmentkanalen zijn favoriet in 2021?

LinkedIn staat met een gebruik van zo’n 80% op eenzame hoogte, gevolgd door andere social media. Facebook, Twitter, Instagram en TikTok worden ingezet door ruim twee derde van de recruiters. Bij LinkedIn gebruikt een meerderheid een betaalde vorm, terwijl dat bij social media een minderheid is. Toch hebben recruiters in meerderheid de ervaring dat betaald gebruik het meest effectief is (zowel voor LinkedIn als de overige socials). Nieuwere kanalen en methoden zoals video en gamification worden door een relatief kleine minderheid gebruikt, maar gebruikers geven wel hoog op over de effectiviteit en het vermogen om ‘outperformers’ aan te trekken. Juist het alom gebruikte LinkedIn wordt door recruiters niet als erg effectief ervaren, al staat het betaald gebruik nog wel (laag) in de top 10. Middelen als referral, de eigen recruitmentsite, talentpools, sourcing, detachering & werving- en selectiebureaus zorgen voor het grootste gedeelte van de hires en outperformers. Uitzendbureaus, algemene recruitmentsites en aggregators hebben ook een flink aandeel in de hires, maar de kwaliteit laat te wensen over. Kanalen die het (vooral) van direct contact moeten hebben (referral, campus recruitment, beurzen) verloren door de coronacrisis wat terrein.

Het hele rapport lezen?

Een gratis exemplaar van de Stand van Werven 2021 kun je hier downloaden.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie