Authentiek verbinden door de kracht van verhalen

Effectieve leiders zijn relatiebouwers en betekenisgevers

‘Je ziet met andere ogen, weet dat er deining nodig is om los te komen

je bent de druppel die de emmer blij doet overlopen

met vertrouwen in de kracht van de samenstroom

die leven geeft en de wereld  in beweging brengt’

Jij bent je verhaal

De wereld heeft behoefte aan een nieuw verhaal en jij hebt als leidinggevende de mogelijkheid om tot de verbeelding te spreken, te inspireren en beweging te brengen. Als leider heb je de verantwoordelijkheid en de kracht om je eigen realiteit positief te beïnvloeden en duurzame transformaties te creëren. Jij bent je verhaal. In de waarden en overtuigingen die je leeft, in alles wat je doet en de ervaringen die je voor anderen tot stand brengt. 

Welke leider ben jij?

Hoe waardeer je wat er in essentie in je organisatie aanwezig is? Hoe laat je mensen stralen? Als betekenisvol leider ken je het geschenk van oprechte aandacht. Je weet voor alles hoe belangrijk het is om jezelf te leiden. Je kiest met hart en ziel voor je eigen koers, omdat je erin gelooft en omdat je de noodzaak ziet om bestaande patronen te doorbreken. De keuzes die je maakt en de lessen die je hebt geleerd, laten zien hoe je omgaat met dilemma’s en hoe je moeilijkheden overwint.

Oog voor relatiekracht

In een tijd waarin veel mensen parttime of steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken, zijn authentiek leiderschap en echte verbindingen belangrijker dan ooit. Medewerkerbetrokkenheid is geen vanzelfsprekend resultaat van gunstige arbeidsvoorwaarden of doorgroei mogelijkheden. Medewerkers ervaren een organisatie vooral als een fijne werkomgeving als er sprake is van wederzijds vertrouwen en openheid  en als er aandacht is voor het onderhouden van de relatie. Authenticiteit speelt daarbij een essentiële rol.

Het goede voorbeeld geven

Als leidinggevende laat je authenticiteit zien door de verhalen die je over jezelf vertelt – wat belangrijk voor is je en wat je raakt, waarmee je worstelt, welke lessen je hebt geleerd, wat je sterk maakt, wat je inspireert en waarom je doet wat je doet.  We hebben allemaal een universele  behoefte aan verbinding met andere mensen. En in persoonlijke verhalen activeren we die natuurlijke aanleg om onszelf te spiegelen en ons in de ander te verplaatsen. Echte verhalen, vooral die waarin sprake is van een spanningsboog,  hebben het vermogen om de kwaliteit van relaties tussen mensen te versterken en empathie op te wekken.

In dit vijf minuten durende filmpje vertelt neurowetenschapper Paul Zak hoe een aangrijpend persoonlijk verhaal als vanzelf emoties oproept die vervolgens leiden tot verhoogd empathisch gedrag.

Samen betekenis geven

Betrokkenheid creëren op de werkvloer betekent mensen betrekken bij de realisatie van het gedeelde verhaal, beseffen dat je onderdeel bent van wat zich ontwikkelt en dat je tegelijkertijd de mogelijkheid hebt om het verhaal op elk moment een andere wending te geven. Je kunt als het ware op de pauzeknop drukken en samen beslissen wat de volgende scène wordt. Liefst door het tegendeel te laten zien, dat wat onderbelicht of ontkend wordt en van daaruit verder te werken aan passende acties die vertrouwen geven. Betrokkenheid versterk je door te verbinden op gemeenschappelijke drijfveren en doelen en als je de tijd neemt om daar echte gesprekken over te voeren. Het gaat om betekenis geven aan ‘Wat wij belangrijk vinden en samen willen bereiken’.

Dat doe je door persoonlijke ervaringen en percepties te ‘vangen’, patronen daarin te doorgronden en deze inzichten te verbinden met de gedeelde ambities en gezamenlijke bedoeling. 

Drie verhaaltips voor leidinggevenden:

1. Durf kwetsbaar te zijn

Het leven is niet perfect en je publiek zal dat begrijpen. In plaats van een perfect beeld te schetsen, werk je eraan om op een persoonlijker niveau contact te maken met je luisteraars door je waarheid te spreken.

2. Creëer spanning

Boeiende verhalen zijn verhalen die de dynamische relatie tussen verwachting en werkelijkheid laten zien. Als leider kun je medewerkers betrekken door de uitdagingen op te benoemen en vervolgens uit te leggen hoe je deze hebben overwonnen.

3. Benoem dilemma’s

Weet dat er meerdere werkelijkheden naast elkaar bestaan en dat iets pas betekenis krijgt door de verhalen die we elkaar vertellen en de interacties die we creëren tussen ‘ik en wij’.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie