Interview met Maurik Dippel van CircleLytics: ‘HR-communicatie is de kern om vertrouwen en lerend vermogen te vergroten’

We willen van elke organisatie een prachtige werkplek maken door kennis en mensen te verbinden op het vlak van HR & Communicatie. Graag stellen we aan jullie voor Maurik Dippel, mede-oprichter en CEO van CircleLytics en onze nieuwe kennispartner. Onze kennispartners steunen ons financieel én inhoudelijk met kennis en tijd.

Wie zijn jullie?

‘CircleLytics is drie jaar geleden gestart vanuit de vraag hoe technologie ingezet kan worden om mensen tot mee-en nadenken aan te sporen in hun organisatie, op een veilige, schaalbare en laagdrempelige manier. We merkten dat organisaties drempels ervaren als gebrek aan tijd, gebrek aan betrokkenheid, gebrek aan oplossend en lerend vermogen en bovenal, een matige werking van huidige manieren voor “engagement”: MTO enquêtes, een nieuwsbrief, een online praatgroep en een kwartaalpraatje van de directeur dragen zover wij zien niet bij aan engagement. Dit heeft ons ertoe gebracht deze startup te beginnen.’

Hoe werkt CircleLytics?

‘Deelnemers krijgen meerdere keren per jaar een ultrakorte vragenlijst per email. Ze reageren op slimme open en gesloten vragen (vaak maar 1 tot 3) via open antwoorden. Deze informatie structureren en analyseren zij zelf in een unieke, 2e ronde, waardoor nieuw inzicht ontstaat en de onderstroom bovenkomt van de ideeën die er spelen in de organisatie. Zo zijn ze in dialoog met elkaar. Daarbij prikkelen we HR en management om de resultaten op te pakken en erover verder te communiceren.

Op die manier maken we de samenwerking tussen mensen intelligent, creatief en relevant. Kernwaarden hierbij zijn vertrouwen, leren en resultaat.

Nu zijn wij inmiddels tientallen klanten verder, diverse partners, en internationale verkoop van onze dialoogoplossing. We hebben ons kantoor in Den Haag, pal met zicht op zee naast de vuurtoren van Scheveningen met partners in Duitsland, China en Amerika.’

Wie is Maurik Dippel?

‘Ik ben met mijn compagnon Danny Gorter (CTO) dit bedrijf begonnen om het gat te vullen dat surveys en praatplatforms achterlaten. Ik heb altijd meer geloofd in ontwikkeling dan in kennis en na een opleiding tot coach, en enkele psychologiecursussen, heb ik de overstap gemaakt van de hardere financiële sector naar het starten van dit bedrijf.

Na 14 jaar bij grote organisaties en met middelgrote organisaties als consultant te hebben gewerkt, zag ik dat de verbinding tussen mensen en het lerend vermogen van de organisatie kansen biedt. Niet alleen kansen, maar ook een bedreiging als je er niet mee aan de slag gaat. “Engagement” en “Trust” zijn daarom voor mij kernwoorden van wat mij drijft om dit bedrijf tot een succes te maken.’

Wat is jouw visie op het gebied van HR-communicatie?

‘Communicatie is in mijn visie te vaak het gevolg van HR en niet de kern. Hetzelfde geldt voor strategie: communicatie is vaak het vertellen van de strategie. In mijn visie vindt strategievorming juist plaats door een slim communicatieproces dat mensen en informatie combineert en daarmee leidt tot inzichten. Inzichten die maken dat strategische keuzes helder, verklaarbaar en gedragen zijn.

HR-communicatie bestaat voor mij dan ook uit de continue vraag hoe communicatie tot stand kan worden gebracht om vertrouwen en het lerend vermogen van organisaties te vergroten. Strategische communicatie dus, niet operationeel of tactisch.’

Waar en wanneer heb je onlangs nog kennis gedeeld rond de vraag: ‘Hoe informeer, motiveer en verbind je (toekomstige) medewerkers?’

‘Wij zijn in gesprek met 250 grote en middelgrote organisaties in Nederland en circa 50 in Amerika, Spanje en Duitstalige landen. Daar spreken we tijdens workshops en andere bijeenkomsten. We leren wederzijds veel uit gesprekken die gaan over huidige werkwijzen en de mogelijkheden van duurzame, online dialoog via het platform van CircleLytics. Daarnaast lees ik veel en schrijf blogs.’

Welke tip wil je de leden van HR & Communicatie geven?

‘Leid en maak keuzes, wacht niet op de directie, niet op de OR, niet op medewerkers zelf, niet op vakbonden.’

Voor welke vragen kunnen onze leden bij jullie terecht?

‘Een organisatie is in mijn optiek een complex brein van interacties en niet een organigram. Je moet als HR-communicatie met die dynamiek van interacties succesvol om kunnen gaan. Dat is de essentie van waar je CircleLytics goed voor kunt inzetten.

We kunnen bij uitstek teams, afdelingen of de gehele medewerkersgroep activeren met onze dialoogsoftware. CircleLytics is geschikt voor organisaties die medewerkers (en leden, patiënten, klanten) willen betrekken bij kwesties als werkdruk, regeldruk, verzuim, innovatie, training, leren en ontwikkelen, projectprioritering, evaluaties, risicoanalyse, ethiek, diversiteit, klantanalyse, financiële resultaten etc.’

Maurik: ‘Exclusief voor de leden van HR & Communicatie kunnen we een pilot bieden. Je bent met ons binnen 30 minuten live en je eerste resultaten heb je eind van de week binnen.’

CircleLytics
Vuurtorenweg 35
2583 XL Den Haag

T 085 401 11 61
contact@circlelytics.com

circlelytics.com

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie