Peter Nelissen: ‘Sociale media zijn meer dan alleen tools’

Onlangs presenteerde Nelissen Media Consult in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam het eerste landelijke onderzoek naar de invloed van sociale media op interne communicatie. Peter Nelissen is stellig over de uitkomsten: ‘De discussie of sociale media zin hebben moet je niet eens meer aangaan. Je bent gewoon gek als je ze niet gebruikt.’

De mensen die goed overweg kunnen met sociale media zijn volgens het onderzoek betere werknemers. Hoe zit dat?

‘In alle branches en leeftijdscategorieën blijkt dat werknemers die vertrouwd zijn met sociale media beter functioneren. Ze zijn meer betrokken bij de organisatie, autonomer, innovatiever en meer gericht op kennisdeling. Omgekeerd geldt voor organisaties dat het op al deze fronten voordeel oplevert als je sociale media goed faciliteert. Er zal dus een steeds grotere kloof komen tussen hen die wel en hen die niet meegaan met de ontwikkelingen in sociale media. Dezelfde tweedeling tekende zich af bij de introductie van de computer. Sociale media introduceren is een proces: ik heb nog geen enkele organisatie gezien die binnen een of twee jaar optimaal profiteerde van sociale media.’

Veel organisaties overwegen het invoeren van een gedragscode voor sociale media. Werkt dat niet juist beperkend?
‘Nee. Het is een bekend psychologisch fenomeen: met grenzen heb je vrijheid. Mensen hebben behoefte aan een kader. Een gedragscode is dus juist niet restrictief, maar geeft aan wat de mogelijkheden zijn. Gedragscodes moeten niet ontaarden in protocollen, want je kunt mensen niet forceren tot het gebruik van sociale media. Dan laten ze het vaak links liggen. Maar als je mensen niet de mogelijkheid biedt sociale media te gebruiken, zullen ze het achter je rug om gebruiken.’

Ook wordt er vaak gesproken van monitoren. Is dat een goed idee?
‘Sociale media zijn cruciaal voor corporate branding en werving: ze bepalen hoe anderen jou als werkgever zien. Het loont om die gevoelens in de gaten te houden. Monitoren komt dus neer op het peilen van emoties. Daarvoor heb je mensen nodig die hun oor te luisteren leggen, niet alleen op sociale media, maar ook op de werkvloer. Daar wordt je imago gemaakt of gebroken. Als je intern de capaciteit hebt om sociale mediagebruik te monitoren, moet je dat dus altijd doen.’

Welk advies kun je meegeven over gebruik van social media voor interne communicatie?
‘Sociale media zijn gereedschappen. Het gereedschap op zich is niet sociaal. Dat wordt pas sociaal door de invulling die mensen eraan geven: ze uiten de menselijke drang om te delen. Communicatieprofessionals hebben teveel de neiging te vervallen in tool-talk: ze hebben het vaak over de applicaties terwijl het daar niet om draait. Het gaat om mensen.’

14-06-2011

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie