Duurzame inzetbaarheid en Diversiteit & inclusie topprioriteit door Duurzaam werkgeverschap

Aan Duurzaam werkgeverschap kunnen we verschillende topics verbinden. Maar met welke topics moeten we nu per direct aan de slag? HR & Communicatie geeft aan: focus op duurzame inzetbaarheid en diversiteit en inclusie (DEI).

Vanuit HR-communicatie verdiepen en bekwamen we ons in 2021 in Duurzaam Werkgeverschap. In mei hebben we ideeën en inzichten opgehaald via de online dialoog-denktank over Duurzaam werkgeverschap. Zo’n 52 communityleden deden mee aan deze verkenning en zij gaven samen 117 onderbouwingen. Een hele waardevolle opbrengst. Veel dank voor jouw input mocht je hebben meegedaan!

Wat verstaan we onder Duurzaam werkgeverschap?

Het antwoord op de vraag ‘Waar denk je aan als je de term Duurzaam Werkgeverschap hoort?’ gaf het gemêleerde antwoord waar wij tijdens voorgesprekken eigenlijk ook op uitkwamen: Aandacht voor duurzame inzetbaarheid, diversiteit, inclusie, maatschappelijke betrokkenheid, focus op vitaliteit en leven lang leren.

Verder denken we ook aan werkplezier, medewerker-engagement, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, de balans tussen werk/privé en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

De topprioriteiten voor Duurzaam werkgeverschap

We wisten dat we aan Duurzaam werkgeverschap verschillende topics kunnen verbinden. Maar met welke topics moeten we nu per direct aan de slag? De respondenten geven aan vooral de focus te willen leggen op duurzame inzetbaarheid en diversiteit en inclusie.


In een kennissessie in juni presenteerden we de eerste uitkomsten aan verschillende vakgenoten uit onze community.

Duurzame inzetbaarheid is key

De deelnemers uit de kennissessie geven aan zich volledig te herkennen in de onderbouwingen. Duurzame inzetbaarheid is een topic waarbij we het beste de mensen zelf aan het woord kunnen laten en inzoomen wat duurzame inzetbaarheid voor hen betekent.

Vijf tips om ‘duurzaam’ aan de slag te gaan:

  1. Behandel duurzaam werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid als kapstok. Het gaat ook over werkplezier. Vraag aan medewerkers ‘Zie je je zelf hier over jaren nog werken?’ Geef gericht aandacht aan vitaliteit en persoonlijke gezondheid. Dit kan voor sommige organisaties wel eens een heel nieuw thema zijn.
  2. Vraag als werkgever oprecht ‘Hoe gaat het nu met jou?’ En check of je voldoende rekening houdt met de zorgtaken die mensen naast hun werk hebben (denk aan mantelzorgers).
  3. Ben je bewust als HR-professional dat er mensen in je organisatie zijn die vinden dat duurzame inzetbaarheid een verantwoordelijkheid is van HR. Daarom is het belangrijk om het bewustzijn hierover op individueel niveau te vergroten (met name bij leidinggevenden).
  4. De grootste open deur: we werken in een veranderende wereld. Denk aan de ‘corona-banen’ die nu ineens gewenst zijn. Flexibiliteit is door je gehele loopbaan heen belangrijk. Employability gaat over duurzame inzetbaarheid. De talenten, kwaliteiten en drijfveren van mensen staan centraal – vandaaruit kijk je (bij voorkeur out  of the box) naar mogelijke nieuwe rollen en werkzaamheden.
  5. Tot slot nog een communicatieve opmerking: employability maar eigenlijk ook duurzame inzetbaarheid zijn best moeilijke termen. Check en kijk welke woorden passen bij jouw medewerkersdoelgroep. Het is een kunst om het herkenbaar te gaan maken.

Tot zover onze eerste opbrengst aangaande het kennisthema van 2021

Verschillende communityleden, kennispartners en ook de boegbeelden gaven aan interessante kennis, ervaringen en showcases te willen delen rondom dit thema. Wordt vervolgd dus!

Wil je meedoen aan onze kennisjourneys? Word lid van HR & Communicatie!

We bereiden in het najaar wederom een seminar voor waarin wij verdere conclusies, inzichten en tips gaan delen over Duurzaam werkgeverschap.

Foto credits: Csaba Balazs, Unsplash
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie